Bảng Ngọc Taric
B
Sup

Bảng Ngọc Taric

Can Đảm
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
Vũ Trụ Rạng Ngời
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
5/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Taric Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
5%
Hộ Vệ
95%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
94%
Nện Khiên
4%
Kiểm Soát Điều Kiện
16%
Ngọn Gió Thứ Hai
30%
Giáp Cốt
54%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
59%
Kiên Cường
33%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
99%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
30%
Offense
25%
Offense
44%
Offense
31%
Flex
53%
Flex
18%
Defense
13%
Flex
69%
Flex
17%
48%
16