Bảng Ngọc Taric
B
Sup

Bảng Ngọc Taric

Can Đảm
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
Vũ Trụ Rạng Ngời
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Taric Runes

1
2
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
18%
Hộ Vệ
83%
Tàn Phá Hủy Diệt
3%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
50%
Nện Khiên
48%
Kiểm Soát Điều Kiện
35%
Ngọn Gió Thứ Hai
8%
Giáp Cốt
58%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
50%
Kiên Cường
50%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
3%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
98%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
3%
Offense
48%
Offense
50%
Offense
40%
Flex
38%
Flex
22%
Defense
0%
Flex
55%
Flex
45%
65%
9