Bảng Ngọc Taric
B
Sup

Bảng Ngọc Taric

Can Đảm
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
Vũ Trụ Rạng Ngời
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
11/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Taric runes

Taric Nâng Cấp Băng Giá

Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
Nâng Cấp Băng Giá
Hộ Vệ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
45%
Bước Chân Màu Nhiệm
45%
Thời Điểm Hoàn Hảo
10%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
42%
Giao Hàng Bánh Quy
57%
Thấu Thị Vũ Trụ
93%
Vận Tốc Tiếp Cận
7%
Thuốc Thời Gian
0%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
34%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
29%
Ngọn Gió Thứ Hai
24%
Giáp Cốt
27%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
75%
Kiên Cường
11%
10%
55%
35%
16%
40%
44%
7%
84%
9%
52%
26
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Taric runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Taric.
Đặc quyền Then chốt
Nâng Cấp Băng Giá
91%
Hộ Vệ
9%
Dư Chấn
<1%
Rune Path Trend
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
13.1
54%
Hộ Vệ
12.23
29%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.22
60%