Bảng Ngọc Jinx
B
Adc

Bảng Ngọc Jinx

Hưng Phấn!
Tráo Hàng!
Q
Giật Bắn!
W
Lựu Đạn Ma Hỏa!
E
Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp!
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
8/14
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jinx Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
77%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
23%
Hồi Máu Vượt Trội
1%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
<1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
>99%
Nhát Chém Ân Huệ
41%
Đốn Hạ
59%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
99%
Thấu Thị Vũ Trụ
97%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
93%
Flex
10%
63%
154