Bảng Ngọc Jinx
B
Adc

Bảng Ngọc Jinx

Hưng Phấn!
Tráo Hàng!
Q
Giật Bắn!
W
Lựu Đạn Ma Hỏa!
E
Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp!
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
32/28
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Jinx runes

Jinx Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Pháp Thuật
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
92%
Bước Chân Thần Tốc
8%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
3%
Đắc Thắng
9%
Hiện Diện Trí Tuệ
88%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
10%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
90%
Nhát Chém Ân Huệ
49%
Đốn Hạ
48%
Chốt Chặn Cuối Cùng
2%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
100%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
100%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
<1%
>99%
0%
55%
109
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Jinx runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Jinx.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
94%
Bước Chân Thần Tốc
6%
Chinh Phục
<1%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Pháp Thuật
13.1
53%
Nhịp Độ Chết Người
Pháp Thuật
12.23
48%
Nhịp Độ Chết Người
12.22
60%