Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Jinx
C
Adc

Bảng Ngọc Jinx

Hưng Phấn!
Tráo Hàng!
Q
Giật Bắn!
W
Lựu Đạn Ma Hỏa!
E
Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp!
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
14/22
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jinx Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
93%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
6%
Hồi Máu Vượt Trội
3%
Đắc Thắng
3%
Hiện Diện Trí Tuệ
95%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
2%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
98%
Nhát Chém Ân Huệ
51%
Đốn Hạ
49%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
48%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
54%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
92%
Flex
9%
76%
122