Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Malzahar
B
Mid

Bảng Ngọc Malzahar

Chuyển Đổi Hư Không
Tiếng Gọi Hư Không
Q
Bầy Bọ Hư Không
W
Ám Ảnh Kinh Hoàng
E
Âm Ti Trói Buộc
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Malzahar Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
74%
Thiên Thạch Bí Ẩn
26%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
3%
Dải Băng Năng Lượng
97%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
35%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
65%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
31%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
32%
Máy Dọn Lính
14%
Giao Hàng Bánh Quy
50%
Thấu Thị Vũ Trụ
62%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
11%
Offense
26%
Offense
72%
Offense
3%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
15%
Flex
84%
77%
17