Bảng Ngọc Malzahar
A
Mid

Bảng Ngọc Malzahar

Chuyển Đổi Hư Không
Tiếng Gọi Hư Không
Q
Bầy Bọ Hư Không
W
Ám Ảnh Kinh Hoàng
E
Âm Ti Trói Buộc
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Malzahar Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
95%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
5%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
81%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
19%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
5%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
76%
Giao Hàng Bánh Quy
24%
Thấu Thị Vũ Trụ
29%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
67%
Offense
29%
Offense
67%
Offense
5%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
10%
Flex
90%
72%
6