Bảng Ngọc Lissandra
C
Mid

Bảng Ngọc Lissandra

Uy Quyền Băng Tộc
Mảnh Băng
Q
Vòng Tròn Lạnh Giá
W
Con Đường Băng Giá
E
Hầm Mộ Hàn Băng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
13/12
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Lissandra Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
<1%
Giáp Cốt
98%
Lan Tràn
31%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
69%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
16%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
12%
Giao Hàng Bánh Quy
72%
Thấu Thị Vũ Trụ
33%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
66%
Offense
37%
Offense
64%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
21%
Flex
78%
39%
29