Bảng Ngọc Lissandra
C
Mid

Bảng Ngọc Lissandra

Uy Quyền Băng Tộc
Mảnh Băng
Q
Vòng Tròn Lạnh Giá
W
Con Đường Băng Giá
E
Hầm Mộ Hàn Băng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
19/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Lissandra Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
>99%
Thú Săn Mồi
<1%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
6%
Vị Máu
94%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
35%
Poro Cảnh Giới
3%
Thu Thập Nhãn Cầu
61%
Thợ Săn Kho Báu
13%
Thợ Săn Tài Tình
4%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
4%
Thợ Săn Tối Thượng
80%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
50%
Giao Hàng Bánh Quy
50%
Thấu Thị Vũ Trụ
39%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
58%
Offense
4%
Offense
92%
Offense
4%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
27%
Flex
70%
62%
56