Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Lissandra
B
Mid

Bảng Ngọc Lissandra

Uy Quyền Băng Tộc
Mảnh Băng
Q
Vòng Tròn Lạnh Giá
W
Con Đường Băng Giá
E
Hầm Mộ Hàn Băng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
18/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Lissandra Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
100%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
13%
Poro Cảnh Giới
14%
Thu Thập Nhãn Cầu
72%
Thợ Săn Tham Lam
41%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
2%
Thợ Săn Tối Thượng
56%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
5%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
3%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
92%
Offense
11%
Offense
89%
Offense
3%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
34%
Flex
65%
44%
38