Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Karma
C
Sup

Bảng Ngọc Karma

Tụ Hỏa
Nội Hỏa
Q
Chuyên Tâm
W
Linh Giáp
E
Kinh Mantra
R
Pháp Sư
Pháp Sư
29/34
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Karma Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
9%
Thiên Thạch Bí Ẩn
91%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
42%
Áo Choàng Mây
58%
Thăng Tiến Sức Mạnh
57%
Mau Lẹ
9%
Tập Trung Tuyệt Đối
35%
Thiêu Rụi
88%
Thủy Thượng Phiêu
<1%
Cuồng Phong Tích Tụ
11%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
3%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
48%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
49%
Offense
92%
Offense
7%
Offense
<1%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
86%
Flex
17%
90%
165