Bảng Ngọc Karma
C
Sup

Bảng Ngọc Karma

Tụ Hỏa
Nội Hỏa
Q
Chuyên Tâm
W
Linh Giáp
E
Kinh Mantra
R
Pháp Sư
Pháp Sư
48/37
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
17%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Karma Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
24%
Thiên Thạch Bí Ẩn
76%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
26%
Áo Choàng Mây
74%
Thăng Tiến Sức Mạnh
51%
Mau Lẹ
1%
Tập Trung Tuyệt Đối
48%
Thiêu Rụi
97%
Thủy Thượng Phiêu
<1%
Cuồng Phong Tích Tụ
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
2%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
67%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
31%
Offense
86%
Offense
8%
Offense
9%
Offense
92%
Flex
3%
Flex
<1%
Defense
<1%
Flex
85%
Flex
15%
84%
242