Bảng Ngọc Karma
B
Sup

Bảng Ngọc Karma

Tụ Hỏa
Nội Hỏa
Q
Chuyên Tâm
W
Linh Giáp
E
Kinh Mantra
R
Pháp Sư
Pháp Sư
20/32
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Karma Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
39%
Thiên Thạch Bí Ẩn
61%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
34%
Áo Choàng Mây
66%
Thăng Tiến Sức Mạnh
37%
Mau Lẹ
2%
Tập Trung Tuyệt Đối
61%
Thiêu Rụi
93%
Thủy Thượng Phiêu
<1%
Cuồng Phong Tích Tụ
7%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
61%
Vận Tốc Tiếp Cận
1%
Thuốc Thời Gian
35%
Offense
93%
Offense
6%
Offense
5%
Offense
96%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
<1%
Flex
89%
Flex
10%
78%
155