Bảng Ngọc Syndra
D
Mid

Bảng Ngọc Syndra

Tối Thượng
Quả Cầu Bóng Tối
Q
Ý Lực
W
Quét Tan Kẻ Yếu
E
Bùng Nổ Sức Mạnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
100/97
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Syndra Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
4%
Thiên Thạch Bí Ẩn
18%
Tăng Tốc Pha
78%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
86%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
14%
Thiêu Rụi
95%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
5%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
21%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
76%
Offense
22%
Offense
80%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
48%
Flex
52%
70%
304