Bảng Ngọc Syndra
D
Mid

Bảng Ngọc Syndra

Tối Thượng
Quả Cầu Bóng Tối
Q
Ý Lực
W
Quét Tan Kẻ Yếu
E
Bùng Nổ Sức Mạnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Syndra Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
82%
Thiên Thạch Bí Ẩn
16%
Tăng Tốc Pha
2%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
73%
Mau Lẹ
2%
Tập Trung Tuyệt Đối
26%
Thiêu Rụi
85%
Thủy Thượng Phiêu
12%
Cuồng Phong Tích Tụ
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
6%
Giao Hàng Bánh Quy
92%
Thấu Thị Vũ Trụ
26%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
73%
Offense
2%
Offense
95%
Offense
3%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
22%
Flex
73%
78%
32