Bảng Ngọc Syndra
S
Mid

Bảng Ngọc Syndra

Tối Thượng
Quả Cầu Bóng Tối
Q
Ý Lực
W
Quét Tan Kẻ Yếu
E
Bùng Nổ Sức Mạnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
108/99
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
30%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Syndra runes

Syndra Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
Pháp Thuật
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
2%
Đòn Phủ Đầu
98%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
83%
Thời Điểm Hoàn Hảo
17%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
31%
Giao Hàng Bánh Quy
67%
Thấu Thị Vũ Trụ
97%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
3%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
84%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
50%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
8%
Thiêu Rụi
34%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
24%
4%
96%
0%
98%
0%
0%
7%
26%
68%
53%
328
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Syndra runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Syndra.
Đặc quyền Then chốt
Đòn Phủ Đầu
52%
Triệu Hồi Aery
34%
Thiên Thạch Bí Ẩn
5%
Rune Path Trend
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
12.22
52%
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
12.21
43%
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
12.20
55%