Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Rell
B
Sup

Bảng Ngọc Rell

Phá Vỡ Khuôn Phép
Xuyên Tâm Kích
Q
Hắc Kim Thuật: Chiến Giáp
W
Liên Kết Từ Trường
E
Sức Hút Kinh Hoàng
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
53/26
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Rell Runes

Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
29%
Nện Khiên
69%
Kiểm Soát Điều Kiện
4%
Ngọn Gió Thứ Hai
20%
Giáp Cốt
77%
Lan Tràn
1%
Tiếp Sức
3%
Kiên Cường
96%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
79%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
19%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
26%
Giao Hàng Bánh Quy
2%
Thấu Thị Vũ Trụ
68%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
6%
Offense
25%
Offense
7%
Offense
66%
Offense
5%
Flex
57%
Flex
38%
Defense
4%
Flex
70%
Flex
28%
100%
166