Bảng Ngọc Rell
D
Sup

Bảng Ngọc Rell

Phá Vỡ Khuôn Phép
Xuyên Tâm Kích
Q
Hắc Kim Thuật: Chiến Giáp
W
Liên Kết Từ Trường
E
Sức Hút Kinh Hoàng
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
4/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Rell Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
92%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
8%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
93%
Giao Hàng Bánh Quy
7%
Thấu Thị Vũ Trụ
93%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
7%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
19%
Nện Khiên
40%
Kiểm Soát Điều Kiện
11%
Ngọn Gió Thứ Hai
14%
Giáp Cốt
58%
Lan Tràn
1%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
56%
Offense
8%
Offense
5%
Offense
87%
Offense
0%
Flex
55%
Flex
45%
Defense
4%
Flex
62%
Flex
34%
80%
28