Bảng Ngọc Rell
B
Sup

Bảng Ngọc Rell

Phá Vỡ Khuôn Phép
Xuyên Tâm Kích
Q
Hắc Kim Thuật: Chiến Giáp
W
Liên Kết Từ Trường
E
Sức Hút Kinh Hoàng
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
34/28
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Rell Runes

Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
99%
Hộ Vệ
1%
Tàn Phá Hủy Diệt
10%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
22%
Nện Khiên
68%
Kiểm Soát Điều Kiện
8%
Ngọn Gió Thứ Hai
17%
Giáp Cốt
75%
Lan Tràn
4%
Tiếp Sức
7%
Kiên Cường
89%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
98%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
2%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
11%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
80%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
8%
Offense
12%
Offense
7%
Offense
76%
Offense
8%
Flex
60%
Flex
34%
Defense
3%
Flex
69%
Flex
31%
100%
134