Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Cassiopeia
C
Mid

Bảng Ngọc Cassiopeia

Thần Tốc Mãng Xà
Vụ Nổ Độc Hại
Q
Chướng Khí
W
Nanh Độc
E
Cái Nhìn Hóa Đá
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Cassiopeia Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
2%
Hiện Diện Trí Tuệ
98%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
100%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
44%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
56%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
94%
Thợ Săn Tài Tình
6%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
70%
Offense
10%
Offense
23%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
3%
Defense
7%
Flex
32%
Flex
59%
69%
44