Bảng Ngọc Cassiopeia
B
Mid

Bảng Ngọc Cassiopeia

Thần Tốc Mãng Xà
Vụ Nổ Độc Hại
Q
Chướng Khí
W
Nanh Độc
E
Cái Nhìn Hóa Đá
R
Pháp Sư
Pháp Sư
37/29
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Cassiopeia Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
100%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
67%
Đốn Hạ
2%
Chốt Chặn Cuối Cùng
31%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
53%
Offense
2%
Offense
47%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
52%
Flex
48%
88%
185