Bảng Ngọc Cassiopeia
B
Mid

Bảng Ngọc Cassiopeia

Thần Tốc Mãng Xà
Vụ Nổ Độc Hại
Q
Chướng Khí
W
Nanh Độc
E
Cái Nhìn Hóa Đá
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Cassiopeia Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
100%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
53%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
47%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
42%
Ngọn Gió Thứ Hai
2%
Giáp Cốt
56%
Lan Tràn
63%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
37%
Offense
81%
Offense
0%
Offense
19%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
9%
Flex
23%
Flex
67%
48%
12