Bảng Ngọc Corki
B
Mid

Bảng Ngọc Corki

Đạn Hextech
Bom Phốt-pho
Q
Thảm Lửa
W
Súng Máy
E
Tên Lửa Định Hướng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
3/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Corki Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
10%
Bước Chân Thần Tốc
87%
Chinh Phục
3%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
5%
Hiện Diện Trí Tuệ
95%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
3%
Huyền Thoại: Hút Máu
97%
Nhát Chém Ân Huệ
77%
Đốn Hạ
21%
Chốt Chặn Cuối Cùng
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
60%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
40%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
2%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
47%
Flex
53%
63%
16