Bảng Ngọc Corki
S
Mid

Bảng Ngọc Corki

Đạn Hextech
Bom Phốt-pho
Q
Thảm Lửa
W
Súng Máy
E
Tên Lửa Định Hướng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Corki Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
21%
Bước Chân Thần Tốc
77%
Chinh Phục
2%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
5%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
95%
Nhát Chém Ân Huệ
60%
Đốn Hạ
40%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
86%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
12%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
2%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
31%
Flex
67%
73%
11