Bảng Ngọc Pantheon
D
Sup

Bảng Ngọc Pantheon

Chiến Ý
Ngọn Giáo Sao Băng
Q
Khiên Trời Giáng
W
Tiến Công Vũ Bão
E
Trời Sập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Pantheon Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
18%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
82%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
45%
Hiện Diện Trí Tuệ
55%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
7%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
93%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
87%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
13%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
7%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
97%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Kho Báu
50%
Thợ Săn Tài Tình
2%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
43%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
88%
Offense
11%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
>99%
Flex
2%
77%
21