Bảng Ngọc Pantheon
D
Sup

Bảng Ngọc Pantheon

Chiến Ý
Ngọn Giáo Sao Băng
Q
Khiên Trời Giáng
W
Tiến Công Vũ Bão
E
Trời Sập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Pantheon runes

Pantheon Chinh Phục

Chinh Phục
Cảm Hứng
Chinh Phục
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
11%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
89%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
56%
Hiện Diện Trí Tuệ
44%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
8%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
92%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
53%
Đốn Hạ
3%
Chốt Chặn Cuối Cùng
44%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
67%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
39%
Thấu Thị Vũ Trụ
94%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
97%
3%
0%
100%
0%
0%
0%
69%
31%
51%
10
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Pantheon runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Pantheon.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
73%
Sẵn Sàng Tấn Công
27%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.22
50%
Sẵn Sàng Tấn Công
Cảm Hứng
12.21
50%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.20
86%