Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Pantheon
D
Sup

Bảng Ngọc Pantheon

Chiến Ý
Ngọn Giáo Sao Băng
Q
Khiên Trời Giáng
W
Tiến Công Vũ Bão
E
Trời Sập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Pantheon Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
22%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
78%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
54%
Hiện Diện Trí Tuệ
46%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
10%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
88%
Huyền Thoại: Hút Máu
2%
Nhát Chém Ân Huệ
81%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
19%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
83%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
1%
Giao Hàng Bánh Quy
53%
Thấu Thị Vũ Trụ
4%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
57%
Offense
95%
Offense
5%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
1%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
90%
Flex
11%
70%
19