Bảng Ngọc Pantheon
D
Sup

Bảng Ngọc Pantheon

Chiến Ý
Ngọn Giáo Sao Băng
Q
Khiên Trời Giáng
W
Tiến Công Vũ Bão
E
Trời Sập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Pantheon Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
83%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
17%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
94%
Hiện Diện Trí Tuệ
6%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
97%
Huyền Thoại: Hút Máu
3%
Nhát Chém Ân Huệ
97%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
3%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
6%
Vị Máu
6%
Tác Động Bất Chợt
3%
Mắt Thây Ma
91%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
3%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
86%
Thợ Săn Tối Thượng
6%
Offense
96%
Offense
3%
Offense
3%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
99%
Flex
0%
70%
8