Bảng Ngọc Leona
A
Sup

Bảng Ngọc Leona

Ánh Sáng Mặt Trời
Khiên Mặt Trời
Q
Nhật Thực
W
Thiên Đỉnh Kiếm
E
Thái Dương Hạ San
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
62/46
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Leona Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
12%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
88%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
2%
Ngọn Gió Thứ Hai
27%
Giáp Cốt
71%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
97%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
61%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
11%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
25%
Giao Hàng Bánh Quy
38%
Thấu Thị Vũ Trụ
44%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
19%
Offense
20%
Offense
30%
Offense
51%
Offense
5%
Flex
58%
Flex
38%
Defense
<1%
Flex
68%
Flex
29%
>99%
270