Bảng Ngọc Leona
C
Sup

Bảng Ngọc Leona

Ánh Sáng Mặt Trời
Khiên Mặt Trời
Q
Nhật Thực
W
Thiên Đỉnh Kiếm
E
Thái Dương Hạ San
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
56/43
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Leona runes

Leona Nâng Cấp Băng Giá

Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
Dư Chấn
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
97%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
3%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
86%
Giao Hàng Bánh Quy
14%
Thấu Thị Vũ Trụ
98%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
28%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
29%
Giáp Cốt
69%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
67%
29%
26%
46%
12%
56%
34%
8%
71%
18%
81%
176
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Leona runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Leona.
Đặc quyền Then chốt
Nâng Cấp Băng Giá
86%
Dư Chấn
14%
Rune Path Trend
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
13.1
83%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.23
78%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.22
71%