Bảng Ngọc Leona
A
Sup

Bảng Ngọc Leona

Ánh Sáng Mặt Trời
Khiên Mặt Trời
Q
Nhật Thực
W
Thiên Đỉnh Kiếm
E
Thái Dương Hạ San
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
14/6
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Leona Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
94%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
23%
Giáp Cốt
74%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
97%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
55%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
29%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
52%
Giao Hàng Bánh Quy
26%
Thấu Thị Vũ Trụ
18%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
19%
Offense
19%
Offense
42%
Offense
43%
Offense
9%
Flex
51%
Flex
40%
Defense
1%
Flex
67%
Flex
28%
>99%
173