Bảng Ngọc Leona
B
Sup

Bảng Ngọc Leona

Ánh Sáng Mặt Trời
Khiên Mặt Trời
Q
Nhật Thực
W
Thiên Đỉnh Kiếm
E
Thái Dương Hạ San
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
22/26
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Leona runes

Leona Nâng Cấp Băng Giá

Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
Dư Chấn
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Pháp Thuật
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
>99%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
<1%
Tốc Biến Ma Thuật
87%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
13%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
92%
Giao Hàng Bánh Quy
8%
Thấu Thị Vũ Trụ
95%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
5%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
16%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
36%
Giáp Cốt
62%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
82%
Offense
14%
Offense
43%
Offense
43%
Offense
4%
Flex
61%
Flex
35%
Defense
3%
Flex
66%
Flex
32%
72%
83
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Flex
Flex
This is a Leona runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Leona.
Đặc quyền Then chốt
Nâng Cấp Băng Giá
83%
Dư Chấn
17%
<1%
Rune Path Trend
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.15
73%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.14
72%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.13
73%