Bảng Ngọc Yone
S
Mid

Bảng Ngọc Yone

Đạo Của Kẻ Săn
Tử Kiếm
Q
Trảm Hồn
W
Xuất Hồn
E
Đoạt Mệnh
R
Sát Thủ
Sát Thủ
18/16
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Yone Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
99%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
34%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
66%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
5%
Ngọn Gió Thứ Hai
74%
Giáp Cốt
21%
Lan Tràn
23%
Tiếp Sức
16%
Kiên Cường
60%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
11%
Flex
21%
Flex
70%
>99%
129