Bảng Ngọc Yone
S
Mid

Bảng Ngọc Yone

Đạo Của Kẻ Săn
Tử Kiếm
Q
Trảm Hồn
W
Xuất Hồn
E
Đoạt Mệnh
R
Sát Thủ
Sát Thủ
12/14
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Yone Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
66%
Chinh Phục
34%
Hồi Máu Vượt Trội
17%
Đắc Thắng
83%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
96%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
4%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
30%
Đốn Hạ
4%
Chốt Chặn Cuối Cùng
66%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
8%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
4%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
66%
Giáp Cốt
34%
Lan Tràn
6%
Tiếp Sức
30%
Kiên Cường
53%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
23%
Flex
77%
75%
60