Bảng Ngọc Yone
A
Mid

Bảng Ngọc Yone

Đạo Của Kẻ Săn
Tử Kiếm
Q
Trảm Hồn
W
Xuất Hồn
E
Đoạt Mệnh
R
Sát Thủ
Sát Thủ
114/90
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Yone runes

Yone Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
Nhịp Độ Chết Người
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
96%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
3%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
12%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
88%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
5%
Ngọn Gió Thứ Hai
75%
Giáp Cốt
20%
Lan Tràn
54%
Tiếp Sức
6%
Kiên Cường
40%
<1%
99%
0%
>99%
0%
0%
5%
28%
68%
97%
431
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Yone runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Yone.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
99%
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
<1%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
13.1
97%
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.23
>99%
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.22
98%