Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Twisted Fate
C
Mid

Bảng Ngọc Twisted Fate

Gian Lận
Phi Bài
Q
Chọn Bài
W
Tráo Bài
E
Định Mệnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
21/21
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Twisted Fate Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
<1%
Sách Phép
>99%
Đá Vạn Năng
0%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
96%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
96%
Giao Hàng Bánh Quy
3%
Thấu Thị Vũ Trụ
5%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
95%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
22%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
18%
Giáp Cốt
82%
Lan Tràn
30%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
48%
Offense
1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
29%
Flex
70%
33%
55