Bảng Ngọc Twisted Fate
D
Mid

Bảng Ngọc Twisted Fate

Gian Lận
Phi Bài
Q
Chọn Bài
W
Tráo Bài
E
Định Mệnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
4/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Twisted Fate runes

Twisted Fate Sách Phép

Sách Phép
Kiên Định
Sách Phép
Sách Phép
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
91%
Đòn Phủ Đầu
9%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
96%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
90%
Giao Hàng Bánh Quy
10%
Thấu Thị Vũ Trụ
54%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
46%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
5%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
12%
Giáp Cốt
88%
Lan Tràn
39%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
55%
0%
100%
0%
98%
0%
2%
12%
35%
54%
52%
27
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Twisted Fate runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Twisted Fate.
Đặc quyền Then chốt
Sách Phép
72%
12%
9%
Rune Path Trend
Sách Phép
Kiên Định
12.22
50%
Cảm Hứng
12.21
45%
Sách Phép
Kiên Định
12.20
37%