Bảng Ngọc Twisted Fate
D
Mid

Bảng Ngọc Twisted Fate

Gian Lận
Phi Bài
Q
Chọn Bài
W
Tráo Bài
E
Định Mệnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
8/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Twisted Fate Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
100%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
15%
Thời Điểm Hoàn Hảo
85%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
95%
Giao Hàng Bánh Quy
4%
Thấu Thị Vũ Trụ
20%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
80%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
5%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
12%
Ngọn Gió Thứ Hai
12%
Giáp Cốt
72%
Lan Tràn
34%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
65%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
<1%
Flex
2%
Defense
3%
Flex
28%
Flex
68%
50%
51