Bảng Ngọc Illaoi
C
Top

Bảng Ngọc Illaoi

Tiên Tri Thượng Thần
Xúc Tu Tàn Phá
Q
Lời Răn Khắc Nghiệt
W
Thử Thách Linh Hồn
E
Bước Nhảy Niềm Tin
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Illaoi Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
33%
Hiện Diện Trí Tuệ
67%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
100%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
67%
Giáp Cốt
33%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
67%
Kiên Cường
33%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
67%
Flex
33%
50%
1