Bảng Ngọc Bard
B
Sup

Bảng Ngọc Bard

Thế Giới Mầu Nhiệm
Mắt Xích Không Gian
Q
Điện An Lạc
W
Hành Trình Kì Diệu
E
Thiên Mệnh Khả Biến
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
31/13
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Bard Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
9%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
91%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
27%
Ngọn Gió Thứ Hai
17%
Giáp Cốt
56%
Lan Tràn
10%
Tiếp Sức
19%
Kiên Cường
71%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
3%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
99%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
1%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
80%
Thợ Săn Tối Thượng
16%
Offense
9%
Offense
84%
Offense
6%
Offense
39%
Flex
34%
Flex
28%
Defense
1%
Flex
80%
Flex
18%
73%
84