Bảng Ngọc Bard
C
Sup

Bảng Ngọc Bard

Thế Giới Mầu Nhiệm
Mắt Xích Không Gian
Q
Điện An Lạc
W
Hành Trình Kì Diệu
E
Thiên Mệnh Khả Biến
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
7/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Bard runes

Bard Hộ Vệ

Hộ Vệ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Kiên Định
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
94%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
4%
Ngọn Gió Thứ Hai
14%
Giáp Cốt
82%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
4%
Kiên Cường
94%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
>99%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
<1%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
85%
Thợ Săn Tối Thượng
14%
18%
64%
18%
29%
46%
27%
2%
77%
22%
70%
40
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Bard runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Bard.
Đặc quyền Then chốt
Hộ Vệ
73%
15%
Sốc Điện
4%
Rune Path Trend
Hộ Vệ
Áp Đảo
12.22
77%
Hộ Vệ
Áp Đảo
12.21
81%
Hộ Vệ
Áp Đảo
12.20
52%