Bảng Ngọc Bard
A
Sup

Bảng Ngọc Bard

Thế Giới Mầu Nhiệm
Mắt Xích Không Gian
Q
Điện An Lạc
W
Hành Trình Kì Diệu
E
Thiên Mệnh Khả Biến
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
28/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Bard Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
11%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
89%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
9%
Ngọn Gió Thứ Hai
15%
Giáp Cốt
76%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
24%
Kiên Cường
76%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
3%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
98%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
61%
Thợ Săn Tối Thượng
37%
Offense
29%
Offense
51%
Offense
21%
Offense
63%
Flex
26%
Flex
11%
Defense
6%
Flex
77%
Flex
17%
89%
98