Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Bard
B
Sup

Bảng Ngọc Bard

Thế Giới Mầu Nhiệm
Mắt Xích Không Gian
Q
Điện An Lạc
W
Hành Trình Kì Diệu
E
Thiên Mệnh Khả Biến
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
27/24
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Bard Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
9%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
91%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
10%
Ngọn Gió Thứ Hai
7%
Giáp Cốt
83%
Lan Tràn
4%
Tiếp Sức
11%
Kiên Cường
85%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
2%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
97%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
64%
Thợ Săn Tối Thượng
36%
Offense
35%
Offense
55%
Offense
10%
Offense
41%
Flex
37%
Flex
32%
Defense
0%
Flex
65%
Flex
25%
88%
114