Bảng Ngọc Ashe
A
Adc

Bảng Ngọc Ashe

Băng Tiễn
Chú Tâm Tiễn
Q
Tán Xạ Tiễn
W
Ưng Tiễn
E
Đại Băng Tiễn
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
149/118
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Ashe Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
100%
Phát Bắn Đơn Giản
84%
Vị Máu
16%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
23%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
77%
Thợ Săn Tham Lam
94%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
6%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
0%
Vận Tốc Tiếp Cận
100%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
1%
Defense
0%
Flex
82%
Flex
21%
61%
464