Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Ashe
B
Adc

Bảng Ngọc Ashe

Băng Tiễn
Chú Tâm Tiễn
Q
Tán Xạ Tiễn
W
Ưng Tiễn
E
Đại Băng Tiễn
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
15/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Ashe Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
100%
Phát Bắn Đơn Giản
37%
Vị Máu
63%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
28%
Poro Cảnh Giới
2%
Thu Thập Nhãn Cầu
70%
Thợ Săn Tham Lam
95%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
5%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
<1%
Vận Tốc Tiếp Cận
98%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
82%
Flex
18%
68%
126