Bảng Ngọc Talon
C
Jungle

Bảng Ngọc Talon

Lưỡi Dao Kết Liễu
Ngoại Giao Kiểu Noxus
Q
Ám Khí
W
Con Đường Thích Khách
E
Sát Thủ Vô Hình
R
Sát Thủ
Sát Thủ
7/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Áp Đảo as Talon Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
100%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
3%
Mắt Thây Ma
16%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
81%
Thợ Săn Kho Báu
92%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
8%
Offense
86%
Offense
18%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
5%
Flex
79%
Flex
16%
84%
129