Bảng Ngọc Talon
D
Jungle

Bảng Ngọc Talon

Lưỡi Dao Kết Liễu
Ngoại Giao Kiểu Noxus
Q
Ám Khí
W
Con Đường Thích Khách
E
Sát Thủ Vô Hình
R
Sát Thủ
Sát Thủ
9/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Talon runes

Talon Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
Sốc Điện
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
94%
Máy Dọn Lính
6%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
51%
Mắt Thây Ma
10%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
39%
Thợ Săn Kho Báu
85%
Thợ Săn Tài Tình
1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
14%
69%
31%
0%
>99%
0%
0%
8%
76%
16%
49%
41
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Talon runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Talon.
Đặc quyền Then chốt
Đòn Phủ Đầu
49%
Sốc Điện
20%
25%
Rune Path Trend
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.22
41%
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.21
85%
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.20
87%