Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Talon
B
Jungle

Bảng Ngọc Talon

Lưỡi Dao Kết Liễu
Ngoại Giao Kiểu Noxus
Q
Ám Khí
W
Con Đường Thích Khách
E
Sát Thủ Vô Hình
R
Sát Thủ
Sát Thủ
35/36
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
37%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Talon Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
29%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
71%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
28%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
72%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
48%
Offense
50%
Offense
3%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
24%
88%
216