Bảng Ngọc Talon
D
Jungle

Bảng Ngọc Talon

Q
W
E
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Talon runes

Talon
...

...
...
97%
2%
0%
98%
0%
0%
28%
46%
28%
57%
29
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Talon runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Talon.
Đặc quyền Then chốt
57%
42%
<1%
Rune Path Trend
13.19
100%
13.18
95%
13.17
85%