Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Ornn
B
Top

Bảng Ngọc Ornn

Chế Tạo Tại Chỗ
Núi Lửa Phun Trào
Q
Thổi Bễ
W
Xung Kích Bỏng Cháy
E
Hỏa Dương Hiệu Triệu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
5/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Ornn Runes

1
2
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
99%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
1%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
23%
Ngọn Gió Thứ Hai
33%
Giáp Cốt
44%
Lan Tràn
73%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
25%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
55%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
1%
Giao Hàng Bánh Quy
95%
Thấu Thị Vũ Trụ
46%
Vận Tốc Tiếp Cận
1%
Thuốc Thời Gian
1%
Offense
18%
Offense
29%
Offense
56%
Offense
42%
Flex
34%
Flex
28%
Defense
10%
Flex
76%
Flex
6%
77%
18