Bảng Ngọc Ornn
B
Top

Bảng Ngọc Ornn

Chế Tạo Tại Chỗ
Núi Lửa Phun Trào
Q
Thổi Bễ
W
Xung Kích Bỏng Cháy
E
Hỏa Dương Hiệu Triệu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Ornn Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
20%
Ngọn Gió Thứ Hai
44%
Giáp Cốt
36%
Lan Tràn
98%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
96%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
80%
Thấu Thị Vũ Trụ
24%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
6%
Offense
74%
Offense
20%
Offense
4%
Flex
74%
Flex
22%
Defense
0%
Flex
60%
Flex
38%
85%
12