Bảng Ngọc Ornn
A
Top

Bảng Ngọc Ornn

Chế Tạo Tại Chỗ
Núi Lửa Phun Trào
Q
Thổi Bễ
W
Xung Kích Bỏng Cháy
E
Hỏa Dương Hiệu Triệu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
20/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Ornn Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
96%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
4%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
19%
Ngọn Gió Thứ Hai
46%
Giáp Cốt
36%
Lan Tràn
79%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
21%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
81%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
94%
Thấu Thị Vũ Trụ
24%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Offense
14%
Offense
77%
Offense
9%
Offense
32%
Flex
54%
Flex
14%
Defense
21%
Flex
52%
Flex
27%
54%
58