Bảng Ngọc Gangplank
A
Top

Bảng Ngọc Gangplank

Thử Lửa
Đàm Phán
Q
Bổ Sung Vitamin
W
Thùng Thuốc Súng
E
Mưa Đại Bác
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
83/55
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
22%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Gangplank Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
>99%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
5%
Ngọn Gió Thứ Hai
57%
Giáp Cốt
38%
Lan Tràn
93%
Tiếp Sức
3%
Kiên Cường
4%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
10%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
9%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
91%
Thấu Thị Vũ Trụ
1%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
89%
Offense
97%
Offense
2%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
5%
Flex
68%
Flex
30%
77%
374