Bảng Ngọc Gangplank
A
Top

Bảng Ngọc Gangplank

Thử Lửa
Đàm Phán
Q
Bổ Sung Vitamin
W
Thùng Thuốc Súng
E
Mưa Đại Bác
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
28/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Gangplank runes

Gangplank Quyền Năng Bất Diệt

Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
Đòn Phủ Đầu
Kiên Định
Đòn Phủ Đầu
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
>99%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
47%
Giáp Cốt
52%
Lan Tràn
93%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
6%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
73%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
5%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
95%
Thấu Thị Vũ Trụ
15%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
12%
99%
1%
0%
>99%
<1%
<1%
2%
89%
9%
45%
56
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Gangplank runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Gangplank.
Đặc quyền Then chốt
Quyền Năng Bất Diệt
55%
Đòn Phủ Đầu
45%
<1%
Rune Path Trend
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.22
47%
Đòn Phủ Đầu
12.21
39%
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.20
55%