Bảng Ngọc Gangplank
D
Top

Bảng Ngọc Gangplank

Thử Lửa
Đàm Phán
Q
Bổ Sung Vitamin
W
Thùng Thuốc Súng
E
Mưa Đại Bác
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
13/14
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Gangplank Runes

1
2
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
6%
Ngọn Gió Thứ Hai
20%
Giáp Cốt
74%
Lan Tràn
60%
Tiếp Sức
26%
Kiên Cường
13%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
9%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
91%
Thấu Thị Vũ Trụ
5%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
94%
Offense
>99%
Offense
<1%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
84%
Flex
16%
93%
86