Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Gangplank
C
Top

Bảng Ngọc Gangplank

Thử Lửa
Đàm Phán
Q
Bổ Sung Vitamin
W
Thùng Thuốc Súng
E
Mưa Đại Bác
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
13/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Gangplank Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
>99%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
42%
Giáp Cốt
56%
Lan Tràn
83%
Tiếp Sức
8%
Kiên Cường
10%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
7%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
20%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
79%
Thấu Thị Vũ Trụ
<1%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
92%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
7%
Flex
66%
Flex
29%
64%
54