Bảng Ngọc Lulu
A
Sup

Bảng Ngọc Lulu

Bạn Đồng Hành Pix
Ngọn Thương Ánh Sáng
Q
Biến Hóa
W
Giúp Nào Pix!
E
Khổng Lồ Hóa
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
134/107
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Lulu runes

Lulu Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Triệu Hồi Aery
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
>99%
Thiên Thạch Bí Ẩn
<1%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
43%
Áo Choàng Mây
57%
Thăng Tiến Sức Mạnh
75%
Mau Lẹ
7%
Tập Trung Tuyệt Đối
18%
Thiêu Rụi
98%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
43%
Thời Điểm Hoàn Hảo
2%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
96%
Thấu Thị Vũ Trụ
51%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
8%
55%
47%
5%
80%
12%
5%
<1%
84%
11%
76%
313
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Lulu runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Lulu.
Đặc quyền Then chốt
Triệu Hồi Aery
86%
13%
<1%
Rune Path Trend
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
13.1
77%
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.23
68%
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.22
74%