Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Lulu
S
Sup

Bảng Ngọc Lulu

Bạn Đồng Hành Pix
Ngọn Thương Ánh Sáng
Q
Biến Hóa
W
Giúp Nào Pix!
E
Khổng Lồ Hóa
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
52/38
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Lulu Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
2%
Hộ Vệ
98%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
95%
Nện Khiên
3%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
17%
Giáp Cốt
83%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
67%
Kiên Cường
33%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
12%
Thời Điểm Hoàn Hảo
2%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
70%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
16%
Offense
49%
Offense
54%
Offense
3%
Offense
74%
Flex
6%
Flex
16%
Defense
<1%
Flex
88%
Flex
10%
51%
91