Bảng Ngọc Lulu
A
Sup

Bảng Ngọc Lulu

Bạn Đồng Hành Pix
Ngọn Thương Ánh Sáng
Q
Biến Hóa
W
Giúp Nào Pix!
E
Khổng Lồ Hóa
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
12/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Lulu Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
66%
Áo Choàng Mây
34%
Thăng Tiến Sức Mạnh
64%
Mau Lẹ
<1%
Tập Trung Tuyệt Đối
35%
Thiêu Rụi
86%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
14%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
13%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
46%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
41%
Offense
52%
Offense
45%
Offense
4%
Offense
93%
Flex
5%
Flex
1%
Defense
3%
Flex
85%
Flex
10%
76%
61