Bảng Ngọc Lulu
S
Sup

Bảng Ngọc Lulu

Bạn Đồng Hành Pix
Ngọn Thương Ánh Sáng
Q
Biến Hóa
W
Giúp Nào Pix!
E
Khổng Lồ Hóa
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
16/26
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
27%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Lulu Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
2%
Dư Chấn
<1%
Hộ Vệ
97%
Tàn Phá Hủy Diệt
8%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
85%
Nện Khiên
7%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
24%
Giáp Cốt
76%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
70%
Kiên Cường
28%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
5%
Thời Điểm Hoàn Hảo
9%
Thị Trường Tương Lai
5%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
87%
Thấu Thị Vũ Trụ
60%
Vận Tốc Tiếp Cận
2%
Thuốc Thời Gian
31%
Offense
47%
Offense
47%
Offense
8%
Offense
55%
Flex
34%
Flex
12%
Defense
0%
Flex
72%
Flex
25%
54%
74