Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Xin Zhao
A
Jungle

Bảng Ngọc Xin Zhao

Quyết Đoán
Liên Hoàn Tam Kích
Q
Phong Lôi Thương
W
Can Trường
E
Bán Nguyệt Thương
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
64/39
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Xin Zhao Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
31%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
69%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
27%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
73%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
98%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
99%
Vận Tốc Tiếp Cận
1%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
81%
Flex
19%
97%
366