Bảng Ngọc Xin Zhao
B
Jungle

Bảng Ngọc Xin Zhao

Quyết Đoán
Liên Hoàn Tam Kích
Q
Phong Lôi Thương
W
Can Trường
E
Bán Nguyệt Thương
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
16/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Xin Zhao runes

Xin Zhao Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
Chinh Phục
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
71%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
29%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
26%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
74%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
67%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
33%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
2%
98%
0%
>99%
0%
0%
6%
80%
14%
87%
95
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Xin Zhao runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Xin Zhao.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
64%
Chinh Phục
35%
<1%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.22
62%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.21
70%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.20
63%