Bảng Ngọc Xin Zhao
C
Jungle

Bảng Ngọc Xin Zhao

Quyết Đoán
Liên Hoàn Tam Kích
Q
Phong Lôi Thương
W
Can Trường
E
Bán Nguyệt Thương
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
5/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Xin Zhao Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
7%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
93%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
37%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
63%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
62%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
38%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
4%
Bước Chân Màu Nhiệm
95%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
93%
Vận Tốc Tiếp Cận
7%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
4%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
22%
Flex
69%
Flex
11%
96%
58