Bảng Ngọc Xin Zhao
S
Jungle

Bảng Ngọc Xin Zhao

Quyết Đoán
Liên Hoàn Tam Kích
Q
Phong Lôi Thương
W
Can Trường
E
Bán Nguyệt Thương
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
115/112
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
36%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Xin Zhao Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
44%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
56%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
54%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
46%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
3%
Bước Chân Màu Nhiệm
95%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
96%
Vận Tốc Tiếp Cận
4%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
<1%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
27%
89%
615