Bảng Ngọc Anivia
B
Mid

Bảng Ngọc Anivia

Tái Sinh
Quả Cầu Băng
Q
Tường Băng
W
Tê Cóng
E
Bão Tuyết
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Anivia Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
97%
Thú Săn Mồi
3%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
95%
Vị Máu
5%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
2%
Poro Cảnh Giới
2%
Thu Thập Nhãn Cầu
97%
Thợ Săn Kho Báu
3%
Thợ Săn Tài Tình
6%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
89%
Thợ Săn Tối Thượng
2%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
98%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
72%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
13%
Đốn Hạ
14%
Chốt Chặn Cuối Cùng
3%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
2%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
2%
Defense
7%
Flex
16%
Flex
77%
42%
12