Bảng Ngọc Anivia
S
Mid

Bảng Ngọc Anivia

Tái Sinh
Quả Cầu Băng
Q
Tường Băng
W
Tê Cóng
E
Bão Tuyết
R
Pháp Sư
Pháp Sư
6/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Anivia runes

Anivia Tăng Tốc Pha

Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
1%
Thiên Thạch Bí Ẩn
13%
Tăng Tốc Pha
86%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
34%
Mau Lẹ
1%
Tập Trung Tuyệt Đối
65%
Thiêu Rụi
16%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
84%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
84%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
21%
Thấu Thị Vũ Trụ
95%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
64%
31%
0%
95%
0%
0%
74%
16%
20%
31%
19
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Anivia runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Anivia.
Đặc quyền Then chốt
Tăng Tốc Pha
27%
43%
Đòn Phủ Đầu
20%
Rune Path Trend
Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
13.1
29%
Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
12.23
25%
Pháp Thuật
12.22
42%