Bảng Ngọc Anivia
A
Mid

Bảng Ngọc Anivia

Tái Sinh
Quả Cầu Băng
Q
Tường Băng
W
Tê Cóng
E
Bão Tuyết
R
Pháp Sư
Pháp Sư
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Pháp Thuật as Anivia Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
100%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
46%
Vị Máu
54%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
46%
Poro Cảnh Giới
8%
Thu Thập Nhãn Cầu
46%
Thợ Săn Tham Lam
12%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
88%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
19%
Mau Lẹ
42%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
38%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
19%
Flex
81%
81%
7