Bảng Ngọc Anivia
A
Mid

Bảng Ngọc Anivia

Tái Sinh
Quả Cầu Băng
Q
Tường Băng
W
Tê Cóng
E
Bão Tuyết
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Pháp Thuật as Anivia Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
100%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
94%
Vị Máu
6%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
14%
Poro Cảnh Giới
6%
Thu Thập Nhãn Cầu
80%
Thợ Săn Tham Lam
3%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
97%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
54%
Mau Lẹ
6%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
13%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
28%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
43%
Flex
55%
42%
26