Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Skarner
D
Jungle

Bảng Ngọc Skarner

Tháp Tinh Thể
Nhát Chém Tinh Thể
Q
Lớp Vỏ Tinh Thể
W
Đuôi Bọ Cạp
E
Giam Cầm
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Pháp Thuật as Skarner Runes

1
2
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
100%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
100%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
100%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
67%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
33%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
33%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
67%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
100%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
0%
Offense
67%
Offense
33%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
75%
1