Bảng Ngọc Akali
A
Mid

Bảng Ngọc Akali

Dấu Ấn Sát Thủ
Phi Đao Năm Cánh
Q
Bom Khói
W
Phóng Phi Tiêu
E
Sát Chiêu Hoàn Hảo
R
Sát Thủ
Sát Thủ
52/62
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
13%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Akali runes

Akali Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Chinh Phục
Kiên Định
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
10%
Chinh Phục
90%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
6%
Hiện Diện Trí Tuệ
94%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
9%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
91%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
39%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
61%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
74%
Giáp Cốt
24%
Lan Tràn
76%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
22%
87%
12%
<1%
97%
<1%
2%
6%
25%
71%
94%
290
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Akali runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Akali.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
89%
Bước Chân Thần Tốc
9%
2%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Kiên Định
12.22
86%
Chinh Phục
Kiên Định
12.21
76%
Chinh Phục
Kiên Định
12.20
88%