Bảng Ngọc Akali
A
Mid

Bảng Ngọc Akali

Dấu Ấn Sát Thủ
Phi Đao Năm Cánh
Q
Bom Khói
W
Phóng Phi Tiêu
E
Sát Chiêu Hoàn Hảo
R
Sát Thủ
Sát Thủ
66/57
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
16%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Akali Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
43%
Chinh Phục
57%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
3%
Hiện Diện Trí Tuệ
97%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
4%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
96%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
54%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
45%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
2%
Ngọn Gió Thứ Hai
70%
Giáp Cốt
27%
Lan Tràn
42%
Tiếp Sức
16%
Kiên Cường
41%
Offense
97%
Offense
2%
Offense
<1%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
1%
Flex
44%
Flex
56%
65%
197