Bảng Ngọc Akali
B
Mid

Bảng Ngọc Akali

Dấu Ấn Sát Thủ
Phi Đao Năm Cánh
Q
Bom Khói
W
Phóng Phi Tiêu
E
Sát Chiêu Hoàn Hảo
R
Sát Thủ
Sát Thủ
15/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Akali Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
3%
Chinh Phục
96%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
6%
Hiện Diện Trí Tuệ
94%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
9%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
91%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
35%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
65%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
7%
Ngọn Gió Thứ Hai
58%
Giáp Cốt
35%
Lan Tràn
41%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
57%
Offense
92%
Offense
8%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
34%
Flex
61%
74%
70