Bảng Ngọc Akali
D
Mid

Bảng Ngọc Akali

Dấu Ấn Sát Thủ
Phi Đao Năm Cánh
Q
Bom Khói
W
Phóng Phi Tiêu
E
Sát Chiêu Hoàn Hảo
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Akali Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
33%
Chinh Phục
67%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
13%
Hiện Diện Trí Tuệ
88%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
13%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
87%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
42%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
58%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
52%
Giáp Cốt
48%
Lan Tràn
36%
Tiếp Sức
7%
Kiên Cường
57%
Offense
85%
Offense
15%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
45%
Flex
55%
77%
26