Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Miss Fortune
A
Adc

Bảng Ngọc Miss Fortune

Đánh Yêu
Bắn Một Được Hai
Q
Sải Bước
W
Mưa Đạn
E
Bão Đạn
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
56/47
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Miss Fortune Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
6%
Mau Lẹ
2%
Tập Trung Tuyệt Đối
92%
Thiêu Rụi
87%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
13%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
86%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
6%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
8%
Offense
3%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
89%
Flex
10%
41%
128