Bảng Ngọc Miss Fortune
D
Adc

Bảng Ngọc Miss Fortune

Đánh Yêu
Bắn Một Được Hai
Q
Sải Bước
W
Mưa Đạn
E
Bão Đạn
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Miss Fortune Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
88%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
12%
Hồi Máu Vượt Trội
12%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
88%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
100%
Nhát Chém Ân Huệ
24%
Đốn Hạ
76%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
76%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
24%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
24%
6