Bảng Ngọc Miss Fortune
B
Adc

Bảng Ngọc Miss Fortune

Đánh Yêu
Bắn Một Được Hai
Q
Sải Bước
W
Mưa Đạn
E
Bão Đạn
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
5/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Miss Fortune Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
95%
Áo Choàng Mây
5%
Thăng Tiến Sức Mạnh
28%
Mau Lẹ
7%
Tập Trung Tuyệt Đối
64%
Thiêu Rụi
78%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
22%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
90%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
13%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
87%
Thấu Thị Vũ Trụ
10%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
28%
Offense
75%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
95%
Flex
3%
71%
39