Bảng Ngọc Miss Fortune
B
Adc

Bảng Ngọc Miss Fortune

Đánh Yêu
Bắn Một Được Hai
Q
Sải Bước
W
Mưa Đạn
E
Bão Đạn
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
6/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Miss Fortune runes

Miss Fortune Sẵn Sàng Tấn Công

Sẵn Sàng Tấn Công
Cảm Hứng
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
55%
Nhịp Độ Chết Người
45%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
36%
Đắc Thắng
4%
Hiện Diện Trí Tuệ
60%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
6%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
94%
Nhát Chém Ân Huệ
59%
Đốn Hạ
39%
Chốt Chặn Cuối Cùng
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
94%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
8%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
<1%
99%
0%
>99%
0%
0%
4%
92%
6%
75%
104
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Miss Fortune runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Miss Fortune.
Đặc quyền Then chốt
Sẵn Sàng Tấn Công
53%
Nhịp Độ Chết Người
40%
6%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.22
40%
Nhịp Độ Chết Người
12.21
44%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.20
36%