Bảng Ngọc Lux
C
Sup

Bảng Ngọc Lux

Chớp Lửa Soi Rọi
Khóa Ánh Sáng
Q
Lăng Kính Phòng Hộ
W
Quả Cầu Ánh Sáng
E
Cầu Vồng Tối Thượng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Lux Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
98%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
2%
Thiêu Rụi
67%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
33%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
6%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
92%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
92%
Flex
4%
59%
15