Bảng Ngọc Lux
B
Sup

Bảng Ngọc Lux

Chớp Lửa Soi Rọi
Khóa Ánh Sáng
Q
Lăng Kính Phòng Hộ
W
Quả Cầu Ánh Sáng
E
Cầu Vồng Tối Thượng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Lux Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
19%
Thiên Thạch Bí Ẩn
81%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
71%
Áo Choàng Mây
29%
Thăng Tiến Sức Mạnh
33%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
67%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
19%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
67%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
13%
Offense
94%
Offense
6%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
85%
Flex
15%
74%
15