Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Lux
B
Mid

Bảng Ngọc Lux

Chớp Lửa Soi Rọi
Khóa Ánh Sáng
Q
Lăng Kính Phòng Hộ
W
Quả Cầu Ánh Sáng
E
Cầu Vồng Tối Thượng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/5
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Lux Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
15%
Thiên Thạch Bí Ẩn
85%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
23%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
77%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
5%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
4%
Giao Hàng Bánh Quy
96%
Thấu Thị Vũ Trụ
77%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
18%
Offense
54%
Offense
33%
Offense
13%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
41%
Flex
59%
84%
21