Bảng Ngọc Kha'Zix
A
Jungle

Bảng Ngọc Kha'Zix

Hiểm Họa Tiềm Tàng
Nếm Mùi Sợ Hãi
Q
Gai Hư Không
W
Nhảy
E
Đột Kích Hư Không
R
Sát Thủ
Sát Thủ
8/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kha'Zix runes

Kha'Zix Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
Cảm Hứng
Sốc Điện
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
100%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
59%
Mắt Thây Ma
9%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
33%
Thợ Săn Kho Báu
85%
Thợ Săn Tài Tình
2%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
4%
Thợ Săn Tối Thượng
8%
68%
32%
0%
>99%
0%
0%
24%
73%
3%
67%
62
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Kha'Zix runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kha'Zix.
Đặc quyền Then chốt
Đòn Phủ Đầu
71%
14%
Sốc Điện
9%
Rune Path Trend
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.22
65%
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.21
91%
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.20
59%