Bảng Ngọc Kha'Zix
A
Jungle

Bảng Ngọc Kha'Zix

Q
W
E
R
Sát Thủ
Sát Thủ
12/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kha'Zix runes

Kha'Zix
...

...
...
93%
6%
0%
98%
0%
0%
25%
69%
10%
90%
107
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Kha'Zix runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kha'Zix.
Đặc quyền Then chốt
90%
5%
5%
Rune Path Trend
13.23
92%
13.22
84%
13.21
74%