Bảng Ngọc LeBlanc
D
Mid

Bảng Ngọc LeBlanc

Ảo Ảnh
Ấn Ác Ý
Q
Biến Ảnh
W
Sợi Xích Siêu Phàm
E
Mô Phỏng
R
Sát Thủ
Sát Thủ
17/26
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of LeBlanc runes

LeBlanc Sốc Điện

Sốc Điện
Pháp Thuật
Sốc Điện
Pháp Thuật
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
98%
Thú Săn Mồi
2%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
95%
Tác Động Bất Chợt
5%
Mắt Thây Ma
24%
Poro Cảnh Giới
10%
Thu Thập Nhãn Cầu
67%
Thợ Săn Kho Báu
74%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
2%
Thợ Săn Tối Thượng
24%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
95%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
56%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
1%
Thiêu Rụi
47%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
<1%
<1%
98%
0%
>99%
0%
0%
1%
28%
72%
66%
117
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a LeBlanc runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ LeBlanc.
Đặc quyền Then chốt
Sốc Điện
89%
8%
Triệu Hồi Aery
2%
Rune Path Trend
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.22
63%
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.21
78%
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.20
66%