Bảng Ngọc Ivern
D
Jungle

Bảng Ngọc Ivern

Người Bạn Của Rừng Già
Rễ Rắc Rối
Q
Kiến Tạo Bụi
W
Hạt Hư Hỏng
E
Daisy!
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Ivern Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
12%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
88%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
100%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
94%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
6%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
100%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
57%
6