Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Ivern
D
Jungle

Bảng Ngọc Ivern

Người Bạn Của Rừng Già
Rễ Rắc Rối
Q
Kiến Tạo Bụi
W
Hạt Hư Hỏng
E
Daisy!
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
6/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Ivern Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
<1%
Áo Choàng Mây
98%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
2%
Cuồng Phong Tích Tụ
98%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
29%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
18%
Mắt Thây Ma
27%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
27%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
2%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
98%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
18%
Offense
81%
Offense
<1%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
65%
25