Bảng Ngọc Ivern
D
Jungle

Bảng Ngọc Ivern

Người Bạn Của Rừng Già
Rễ Rắc Rối
Q
Kiến Tạo Bụi
W
Hạt Hư Hỏng
E
Daisy!
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Ivern runes

Ivern Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
Triệu Hồi Aery
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
100%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
100%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
0%
43%
57%
57%
43%
0%
57%
43%
0%
85%
9
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Ivern runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Ivern.
Đặc quyền Then chốt
Triệu Hồi Aery
100%
Rune Path Trend
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.22
100%
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.21
100%
12.20
0%