Bảng Ngọc Ivern
B
Jungle

Bảng Ngọc Ivern

Người Bạn Của Rừng Già
Rễ Rắc Rối
Q
Kiến Tạo Bụi
W
Hạt Hư Hỏng
E
Daisy!
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Ivern Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
100%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
28%
Thị Trường Tương Lai
72%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
89%
Flex
6%
72%
7