Bảng Ngọc Graves
B
Jungle

Bảng Ngọc Graves

Vận Mệnh Thay Đổi
Đạn Xuyên Mục Tiêu
Q
Bom Mù
W
Rút Súng Nhanh
E
Đạn Nổ Thần Công
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
227/222
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Graves runes

Graves Bước Chân Thần Tốc

Bước Chân Thần Tốc
Áp Đảo
Bước Chân Thần Tốc
Thu Thập Hắc Ám
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
>99%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
87%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
12%
Huyền Thoại: Hút Máu
1%
Nhát Chém Ân Huệ
57%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
42%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
6%
Mắt Thây Ma
87%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
7%
Thợ Săn Kho Báu
99%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
0%
92%
0%
92%
0%
0%
26%
65%
25%
85%
946
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Graves runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Graves.
Đặc quyền Then chốt
Bước Chân Thần Tốc
92%
Thu Thập Hắc Ám
7%
<1%
Rune Path Trend
Bước Chân Thần Tốc
Áp Đảo
13.1
85%
Bước Chân Thần Tốc
Áp Đảo
12.23
85%
Bước Chân Thần Tốc
Áp Đảo
12.22
71%