Bảng Ngọc Graves
B
Jungle

Bảng Ngọc Graves

Vận Mệnh Thay Đổi
Đạn Xuyên Mục Tiêu
Q
Bom Mù
W
Rút Súng Nhanh
E
Đạn Nổ Thần Công
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
44/48
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Chuẩn Xác as Graves Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
100%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
<1%
Mau Lẹ
2%
Tập Trung Tuyệt Đối
98%
Thiêu Rụi
<1%
Thủy Thượng Phiêu
95%
Cuồng Phong Tích Tụ
5%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
83%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
95%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
4%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
16%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
61%
Flex
32%
40%
93