Bảng Ngọc Graves
B
Jungle

Bảng Ngọc Graves

Vận Mệnh Thay Đổi
Đạn Xuyên Mục Tiêu
Q
Bom Mù
W
Rút Súng Nhanh
E
Đạn Nổ Thần Công
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
19/24
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Graves Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
1%
Thú Săn Mồi
<1%
Thu Thập Hắc Ám
99%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
2%
Vị Máu
2%
Tác Động Bất Chợt
96%
Mắt Thây Ma
82%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
18%
Thợ Săn Kho Báu
97%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
2%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
94%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
6%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
<1%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
26%
Flex
60%
Flex
21%
40%
108