Bảng Ngọc Varus
B
Adc

Bảng Ngọc Varus

Sức Mạnh Báo Thù
Mũi Tên Xuyên Phá
Q
Tên Độc
W
Mưa Tên
E
Sợi Xích Tội Lỗi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
364/321
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Varus runes

Varus Thiên Thạch Bí Ẩn

Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
<1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
61%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
39%
Thiêu Rụi
93%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
7%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
70%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
32%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
<1%
20%
85%
0%
93%
2%
0%
<1%
92%
6%
35%
517
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Varus runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Varus.
Đặc quyền Then chốt
Thiên Thạch Bí Ẩn
36%
44%
20%
Rune Path Trend
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
13.1
37%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.23
33%
Cảm Hứng
12.22
36%