Bảng Ngọc Varus
D
Adc

Bảng Ngọc Varus

Sức Mạnh Báo Thù
Mũi Tên Xuyên Phá
Q
Tên Độc
W
Mưa Tên
E
Sợi Xích Tội Lỗi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
21/18
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Varus runes

Varus Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
Mưa Kiếm
Cảm Hứng
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
79%
Hiện Diện Trí Tuệ
20%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
96%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
4%
Nhát Chém Ân Huệ
17%
Đốn Hạ
11%
Chốt Chặn Cuối Cùng
73%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
1%
Vị Máu
96%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
<1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
2%
Thợ Săn Kho Báu
98%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
>99%
Flex
<1%
40%
52
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Offense
Offense
Flex
This is a Varus runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Varus.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
80%
Mưa Kiếm
18%
Đòn Phủ Đầu
2%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.18
41%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.17
34%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.16
40%