Bảng Ngọc Varus
D
Adc

Bảng Ngọc Varus

Sức Mạnh Báo Thù
Mũi Tên Xuyên Phá
Q
Tên Độc
W
Mưa Tên
E
Sợi Xích Tội Lỗi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
20/10
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
12%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Varus Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
<1%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
>99%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
23%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
77%
Thợ Săn Tham Lam
89%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
3%
Thợ Săn Tối Thượng
8%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
14%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
96%
Thấu Thị Vũ Trụ
89%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
8%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
92%
Flex
9%
88%
201