Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Varus
D
Adc

Bảng Ngọc Varus

Sức Mạnh Báo Thù
Mũi Tên Xuyên Phá
Q
Tên Độc
W
Mưa Tên
E
Sợi Xích Tội Lỗi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
8/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Varus Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
100%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
26%
Poro Cảnh Giới
2%
Thu Thập Nhãn Cầu
72%
Thợ Săn Tham Lam
93%
Thợ Săn Tài Tình
1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
3%
Thợ Săn Tối Thượng
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
18%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
80%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
3%
Offense
3%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
89%
Flex
12%
86%
191