Bảng Ngọc Varus
C
Adc

Bảng Ngọc Varus

Sức Mạnh Báo Thù
Mũi Tên Xuyên Phá
Q
Tên Độc
W
Mưa Tên
E
Sợi Xích Tội Lỗi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
2/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Varus Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
100%
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
24%
Poro Cảnh Giới
2%
Thu Thập Nhãn Cầu
75%
Thợ Săn Kho Báu
47%
Thợ Săn Tài Tình
4%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
10%
Thợ Săn Tối Thượng
39%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
57%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
43%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
21%
Offense
79%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
85%
Flex
10%
37%
13