Bảng Ngọc Sylas
S
Mid

Bảng Ngọc Sylas

Kháng Ma Thuật
Quật Xích
Q
Đồ Vương
W
Trốn / Bắt
E
Tước Đoạt
R
Pháp Sư
Pháp Sư
77/73
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Sylas Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
4%
Chinh Phục
95%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
1%
Hiện Diện Trí Tuệ
99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
99%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
85%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
13%
Offense
86%
Offense
3%
Offense
11%
Offense
98%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
49%
Flex
52%
89%
344