Bảng Ngọc Sylas
S
Mid

Bảng Ngọc Sylas

Kháng Ma Thuật
Quật Xích
Q
Đồ Vương
W
Trốn / Bắt
E
Tước Đoạt
R
Pháp Sư
Pháp Sư
36/21
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Sylas Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
9%
Hiện Diện Trí Tuệ
91%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
<1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
>99%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
10%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
90%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
15%
Thời Điểm Hoàn Hảo
3%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
2%
Giao Hàng Bánh Quy
95%
Thấu Thị Vũ Trụ
82%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
4%
Offense
93%
Offense
4%
Offense
3%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
5%
Flex
32%
Flex
64%
54%
113