Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Sylas
C
Mid

Bảng Ngọc Sylas

Kháng Ma Thuật
Quật Xích
Q
Đồ Vương
W
Trốn / Bắt
E
Tước Đoạt
R
Pháp Sư
Pháp Sư
40/32
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Sylas Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
4%
Chinh Phục
96%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
3%
Hiện Diện Trí Tuệ
97%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
2%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
98%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
5%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
95%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
7%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
84%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
9%
Offense
83%
Offense
3%
Offense
20%
Offense
91%
Flex
<1%
Flex
1%
Defense
5%
Flex
35%
Flex
61%
84%
249