Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Brand
D
Adc

Bảng Ngọc Brand

Bỏng
Vệt Lửa
Q
Cột Lửa
W
Bùng Cháy
E
Bão Lửa
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Brand Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
100%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
35%
Vị Máu
65%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
2%
Thu Thập Nhãn Cầu
98%
Thợ Săn Tham Lam
54%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
46%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
87%
Chốt Chặn Cuối Cùng
11%
Offense
94%
Offense
6%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
98%
Flex
2%
88%
21