Bảng Ngọc Xerath
B
Mid

Bảng Ngọc Xerath

Áp Xung Năng Lượng
Xung Kích Năng Lượng
Q
Vụ Nổ Năng Lượng
W
Điện Tích Cầu
E
Nghi Thức Ma Pháp
R
Pháp Sư
Pháp Sư
8/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Áp Đảo as Xerath Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
94%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
5%
Thấu Thị Vũ Trụ
84%
Vận Tốc Tiếp Cận
15%
Thuốc Thời Gian
<1%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
3%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
97%
Thợ Săn Kho Báu
>99%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Offense
87%
Offense
14%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
32%
Flex
68%
65%
33