Bảng Ngọc Xerath
B
Sup

Bảng Ngọc Xerath

Áp Xung Năng Lượng
Xung Kích Năng Lượng
Q
Vụ Nổ Năng Lượng
W
Điện Tích Cầu
E
Nghi Thức Ma Pháp
R
Pháp Sư
Pháp Sư
6/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Xerath runes

Xerath Thiên Thạch Bí Ẩn

Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
3%
Dải Băng Năng Lượng
94%
Áo Choàng Mây
4%
Thăng Tiến Sức Mạnh
88%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
12%
Thiêu Rụi
97%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
81%
Thời Điểm Hoàn Hảo
6%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
94%
Thấu Thị Vũ Trụ
15%
Vận Tốc Tiếp Cận
4%
Thuốc Thời Gian
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
3%
95%
3%
48%
19
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Xerath runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Xerath.
Đặc quyền Then chốt
Thiên Thạch Bí Ẩn
52%
Đòn Phủ Đầu
48%
Rune Path Trend
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.22
42%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.21
60%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.20
64%