Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Xerath
C
Sup

Bảng Ngọc Xerath

Áp Xung Năng Lượng
Xung Kích Năng Lượng
Q
Vụ Nổ Năng Lượng
W
Điện Tích Cầu
E
Nghi Thức Ma Pháp
R
Pháp Sư
Pháp Sư
13/21
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Xerath Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
6%
Thiên Thạch Bí Ẩn
94%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
76%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
24%
Thiêu Rụi
97%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
10%
Thời Điểm Hoàn Hảo
53%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
28%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
9%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
89%
Flex
11%
84%
91