Bảng Ngọc Xerath
B
Sup

Bảng Ngọc Xerath

Áp Xung Năng Lượng
Xung Kích Năng Lượng
Q
Vụ Nổ Năng Lượng
W
Điện Tích Cầu
E
Nghi Thức Ma Pháp
R
Pháp Sư
Pháp Sư
9/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Xerath Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
95%
Áo Choàng Mây
5%
Thăng Tiến Sức Mạnh
78%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
22%
Thiêu Rụi
90%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
10%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
3%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
6%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
94%
Thấu Thị Vũ Trụ
58%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
40%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
2%
Offense
92%
Flex
6%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
78%
Flex
20%
91%
45