Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Pyke
C
Sup

Bảng Ngọc Pyke

Quà Của Kẻ Chết Đuối
Đâm Thấu Xương
Q
Lặn Mất Tăm
W
Dòng Nước Ma Quái
E
Tử Thần Đáy Sâu
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
14/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Kiên Định as Pyke Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
<1%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
>99%
Phát Bắn Đơn Giản
78%
Vị Máu
11%
Tác Động Bất Chợt
11%
Mắt Thây Ma
97%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
3%
Thợ Săn Tham Lam
<1%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
43%
Thợ Săn Tối Thượng
56%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
45%
Giáp Cốt
55%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
8%
Kiên Cường
90%
Offense
89%
Offense
11%
Offense
3%
Offense
88%
Flex
4%
Flex
6%
Defense
<1%
Flex
83%
Flex
15%
52%
39