Bảng Ngọc Pyke
B
Sup

Bảng Ngọc Pyke

Quà Của Kẻ Chết Đuối
Đâm Thấu Xương
Q
Lặn Mất Tăm
W
Dòng Nước Ma Quái
E
Tử Thần Đáy Sâu
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
26/25
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
24%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Pyke runes

Pyke Mưa Kiếm

Mưa Kiếm
Kiên Định
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
100%
Phát Bắn Đơn Giản
83%
Vị Máu
4%
Tác Động Bất Chợt
12%
Mắt Thây Ma
99%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
1%
Thợ Săn Kho Báu
57%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
13%
Thợ Săn Tối Thượng
30%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
22%
Giáp Cốt
78%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
3%
Kiên Cường
94%
94%
6%
0%
96%
2%
3%
<1%
96%
5%
40%
70
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Pyke runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Pyke.
Đặc quyền Then chốt
Mưa Kiếm
97%
3%
Dư Chấn
<1%
Rune Path Trend
Mưa Kiếm
Kiên Định
12.22
47%
Mưa Kiếm
12.21
28%
Mưa Kiếm
Kiên Định
12.20
44%