Bảng Ngọc Zeri
A
Adc

Bảng Ngọc Zeri

Nguồn Điện Di Động
Súng Điện Liên Hoàn
Q
Xung Điện Cao Thế
W
Nhanh Như Điện
E
Điện Đạt Đỉnh Điểm
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
109/102
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
52%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Zeri Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
34%
Đắc Thắng
32%
Hiện Diện Trí Tuệ
34%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
77%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
23%
Nhát Chém Ân Huệ
41%
Đốn Hạ
28%
Chốt Chặn Cuối Cùng
31%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
80%
Ngọn Gió Thứ Hai
12%
Giáp Cốt
8%
Lan Tràn
95%
Tiếp Sức
3%
Kiên Cường
2%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
91%
Flex
4%
54%
250