Bảng Ngọc Zeri
C
Adc

Bảng Ngọc Zeri

Q
W
E
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
89/76
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Zeri runes

Zeri
...

...
...
<1%
95%
1%
86%
0%
15%
44%
0%
52%
52%
185
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Zeri runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Zeri.
Đặc quyền Then chốt
94%
6%
<1%
Rune Path Trend
14.4
53%
14.3
35%
14.2
29%