Bảng Ngọc Zeri
D
Adc

Bảng Ngọc Zeri

Nguồn Điện Di Động
Súng Điện Liên Hoàn
Q
Xung Điện Cao Thế
W
Nhanh Như Điện
E
Điện Đạt Đỉnh Điểm
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Zeri runes

Zeri Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
44%
Đắc Thắng
17%
Hiện Diện Trí Tuệ
39%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
94%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
6%
Nhát Chém Ân Huệ
17%
Đốn Hạ
72%
Chốt Chặn Cuối Cùng
11%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
72%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
28%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
6%
94%
0%
41%
5
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Zeri runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Zeri.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
98%
Mưa Kiếm
2%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
12.22
100%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.21
100%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.20
86%