Bảng Ngọc Maokai
C
Sup

Bảng Ngọc Maokai

Ma Pháp Nhựa Cây
Bụi Cây Công Kích
Q
Phi Thân Biến Dị
W
Ném Chồi Non
E
Quyền Lực Thiên Nhiên
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Maokai Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
100%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
100%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
33%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
67%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
7%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
67%
Giáp Cốt
33%
Lan Tràn
80%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
13%
Offense
73%
Offense
13%
Offense
13%
Offense
7%
Flex
87%
Flex
7%
Defense
0%
Flex
93%
Flex
7%
56%
4