Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Maokai
B
Sup

Bảng Ngọc Maokai

Ma Pháp Nhựa Cây
Bụi Cây Công Kích
Q
Phi Thân Biến Dị
W
Ném Chồi Non
E
Quyền Lực Thiên Nhiên
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
10/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Maokai Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
7%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
93%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
40%
Ngọn Gió Thứ Hai
2%
Giáp Cốt
58%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
14%
Kiên Cường
85%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
17%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
7%
Máy Dọn Lính
9%
Giao Hàng Bánh Quy
83%
Thấu Thị Vũ Trụ
23%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
60%
Offense
61%
Offense
31%
Offense
8%
Offense
29%
Flex
34%
Flex
37%
Defense
0%
Flex
66%
Flex
34%
81%
27