Bảng Ngọc Maokai
B
Sup

Bảng Ngọc Maokai

Ma Pháp Nhựa Cây
Bụi Cây Công Kích
Q
Phi Thân Biến Dị
W
Ném Chồi Non
E
Quyền Lực Thiên Nhiên
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Maokai Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
99%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
27%
Giáp Cốt
71%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
99%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
21%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
4%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
3%
Giao Hàng Bánh Quy
81%
Thấu Thị Vũ Trụ
58%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
34%
Offense
37%
Offense
58%
Offense
5%
Offense
23%
Flex
26%
Flex
51%
Defense
0%
Flex
79%
Flex
21%
89%
15