Bảng Ngọc Rumble
D
Top

Bảng Ngọc Rumble

Khổng Lồ Bãi Rác
Súng Phun Lửa
Q
Khiên Phế Liệu
W
Lao Móc Điện
E
Mưa Tên Lửa
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
7/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Kiên Định as Rumble Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
<1%
Thiên Thạch Bí Ẩn
98%
Tăng Tốc Pha
2%
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
>99%
Thăng Tiến Sức Mạnh
4%
Mau Lẹ
24%
Tập Trung Tuyệt Đối
72%
Thiêu Rụi
91%
Thủy Thượng Phiêu
<1%
Cuồng Phong Tích Tụ
9%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
6%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
26%
Giáp Cốt
73%
Lan Tràn
4%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
89%
Offense
>99%
Offense
<1%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
<1%
Flex
82%
Flex
17%
57%
56