Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Rumble
D
Top

Bảng Ngọc Rumble

Khổng Lồ Bãi Rác
Súng Phun Lửa
Q
Khiên Phế Liệu
W
Lao Móc Điện
E
Mưa Tên Lửa
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
6/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Rumble Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
92%
Tăng Tốc Pha
8%
Quả Cầu Hư Không
25%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
75%
Thăng Tiến Sức Mạnh
53%
Mau Lẹ
2%
Tập Trung Tuyệt Đối
45%
Thiêu Rụi
85%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
15%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
2%
Vị Máu
98%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Tham Lam
56%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
44%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
4%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
71%
Flex
28%
57%
28