Bảng Ngọc Rumble
C
Top

Bảng Ngọc Rumble

Khổng Lồ Bãi Rác
Súng Phun Lửa
Q
Khiên Phế Liệu
W
Lao Móc Điện
E
Mưa Tên Lửa
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
40/21
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Rumble runes

Rumble Thiên Thạch Bí Ẩn

Thiên Thạch Bí Ẩn
Kiên Định
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
>99%
Tăng Tốc Pha
<1%
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
>99%
Thăng Tiến Sức Mạnh
8%
Mau Lẹ
80%
Tập Trung Tuyệt Đối
12%
Thiêu Rụi
>99%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
<1%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
3%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
2%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
78%
Giáp Cốt
19%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
94%
>99%
0%
0%
>99%
0%
0%
2%
87%
12%
82%
182
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Rumble runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Rumble.
Đặc quyền Then chốt
Thiên Thạch Bí Ẩn
>99%
<1%
Tăng Tốc Pha
<1%
Rune Path Trend
Thiên Thạch Bí Ẩn
Kiên Định
12.22
97%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Kiên Định
12.21
54%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Kiên Định
12.20
70%