Bảng Ngọc Tahm Kench
D
Sup

Bảng Ngọc Tahm Kench

Khẩu Vị Độc Đáo
Roi Lưỡi
Q
Du Ngoạn Thủy Vực
W
Da Dày
E
Đánh Chén
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
28/28
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Tahm Kench Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
<1%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
>99%
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
94%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
4%
Ngọn Gió Thứ Hai
76%
Giáp Cốt
20%
Lan Tràn
32%
Tiếp Sức
16%
Kiên Cường
52%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
58%
Giao Hàng Bánh Quy
41%
Thấu Thị Vũ Trụ
31%
Vận Tốc Tiếp Cận
58%
Thuốc Thời Gian
8%
Offense
9%
Offense
82%
Offense
7%
Offense
7%
Flex
54%
Flex
43%
Defense
11%
Flex
71%
Flex
17%
86%
114