Bảng Ngọc Tahm Kench
S
Top

Bảng Ngọc Tahm Kench

Khẩu Vị Độc Đáo
Roi Lưỡi
Q
Du Ngoạn Thủy Vực
W
Da Dày
E
Đánh Chén
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
126/80
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
17%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Tahm Kench Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
99%
Dư Chấn
<1%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
51%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
3%
Nện Khiên
46%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
73%
Giáp Cốt
25%
Lan Tràn
32%
Tiếp Sức
30%
Kiên Cường
38%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
28%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
72%
Thấu Thị Vũ Trụ
2%
Vận Tốc Tiếp Cận
95%
Thuốc Thời Gian
1%
Offense
0%
Offense
96%
Offense
<1%
Offense
14%
Flex
70%
Flex
21%
Defense
3%
Flex
68%
Flex
26%
89%
295