Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Tahm Kench
A
Top

Bảng Ngọc Tahm Kench

Khẩu Vị Độc Đáo
Roi Lưỡi
Q
Du Ngoạn Thủy Vực
W
Da Dày
E
Đánh Chén
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
33/17
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Tahm Kench Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
84%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
16%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
59%
Giáp Cốt
40%
Lan Tràn
64%
Tiếp Sức
7%
Kiên Cường
30%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
76%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
24%
Thấu Thị Vũ Trụ
<1%
Vận Tốc Tiếp Cận
98%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
5%
Offense
93%
Offense
0%
Offense
7%
Flex
78%
Flex
13%
Defense
4%
Flex
69%
Flex
30%
96%
103