Bảng Ngọc Zoe
B
Mid

Bảng Ngọc Zoe

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
7/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Zoe runes

Zoe
...

...
...
0%
100%
0%
>99%
<1%
0%
2%
0%
93%
51%
34
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Zoe runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Zoe.
Đặc quyền Then chốt
57%
37%
6%
Rune Path Trend
14.4
59%
14.3
53%
14.2
38%