Bảng Ngọc Zoe
C
Mid

Bảng Ngọc Zoe

Lấp La Lấp Lánh!
Nghịch Sao!
Q
Kẻ Trộm Phép
W
Bong Bóng Ngủ
E
Vòng Xuyên Thấu
R
Pháp Sư
Pháp Sư
23/25
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Zoe Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
>99%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
<1%
Mưa Kiếm
<1%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
1%
Poro Cảnh Giới
8%
Thu Thập Nhãn Cầu
91%
Thợ Săn Tham Lam
97%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
2%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
17%
Giao Hàng Bánh Quy
83%
Thấu Thị Vũ Trụ
15%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
85%
Offense
21%
Offense
79%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
55%
Flex
44%
51%
95