Bảng Ngọc Zoe
D
Mid

Bảng Ngọc Zoe

Lấp La Lấp Lánh!
Nghịch Sao!
Q
Kẻ Trộm Phép
W
Bong Bóng Ngủ
E
Vòng Xuyên Thấu
R
Pháp Sư
Pháp Sư
10/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Zoe runes

Zoe Sốc Điện

Sốc Điện
Cảm Hứng
Sốc Điện
Cảm Hứng
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
>99%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
<1%
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
10%
Thu Thập Nhãn Cầu
90%
Thợ Săn Kho Báu
85%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
15%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
65%
Giao Hàng Bánh Quy
34%
Thấu Thị Vũ Trụ
76%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
24%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
1%
30%
69%
42%
44
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Zoe runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Zoe.
Đặc quyền Then chốt
Sốc Điện
77%
8%
Sách Phép
13%
Rune Path Trend
Sốc Điện
Cảm Hứng
12.22
45%
Sốc Điện
Cảm Hứng
12.21
40%
Sốc Điện
12.20
44%