Bảng Ngọc Viego
D
Jungle

Bảng Ngọc Viego

Thống Trị Tối Cao
Lưỡi Gươm Suy Vong
Q
Móng Vuốt Hắc Ám
W
Lãnh Thổ Sương Đen
E
Tuyệt Mệnh
R
Sát Thủ
Sát Thủ
10/2
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Viego Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
49%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
51%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
69%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
31%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
81%
Flex
25%
97%
332