Bảng Ngọc Viego
C
Jungle

Bảng Ngọc Viego

Q
W
E
R
Sát Thủ
Sát Thủ
30/26
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Viego runes

Viego
...

...
...
0%
>99%
<1%
>99%
0%
0%
5%
85%
11%
94%
269
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Viego runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Viego.
Đặc quyền Then chốt
94%
6%
Rune Path Trend
13.11
91%
13.10
92%
13.9
84%