Bảng Ngọc Sona
A
Sup

Bảng Ngọc Sona

Sức Mạnh Hợp Âm
Anh Hùng Ca
Q
Giai Điệu Khích Lệ
W
Bản Nhạc Tốc Độ
E
Khúc Cao Trào
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
31/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Sona runes

Sona Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery
Kiên Định
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
86%
Mau Lẹ
10%
Tập Trung Tuyệt Đối
5%
Thiêu Rụi
68%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
32%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
5%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
60%
Ngọn Gió Thứ Hai
16%
Giáp Cốt
23%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
96%
Kiên Cường
0%
88%
<1%
15%
87%
11%
0%
2%
90%
6%
47%
48
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Sona runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Sona.
Đặc quyền Then chốt
Triệu Hồi Aery
96%
Hộ Vệ
4%
Rune Path Trend
Triệu Hồi Aery
Kiên Định
13.1
46%
Triệu Hồi Aery
Kiên Định
12.23
55%
Triệu Hồi Aery
Kiên Định
12.22
67%