Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Sona
A
Sup

Bảng Ngọc Sona

Sức Mạnh Hợp Âm
Anh Hùng Ca
Q
Giai Điệu Khích Lệ
W
Bản Nhạc Tốc Độ
E
Khúc Cao Trào
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
4/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Chuẩn Xác as Sona Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
95%
Thiên Thạch Bí Ẩn
5%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
93%
Mau Lẹ
7%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
64%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
36%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
100%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
93%
Offense
0%
Offense
7%
Offense
69%
Flex
31%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
69%
Flex
31%
35%
13