Bảng Ngọc Renata Glasc
A
Sup

Bảng Ngọc Renata Glasc

Cấp Vốn
Bắt Tay
Q
Cứu Cánh
W
Hỏa Lực Yểm Trợ
E
Hợp Chất Điên Loạn
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
23/25
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Renata Glasc runes

Renata Glasc Hộ Vệ

Hộ Vệ
Áp Đảo
Hộ Vệ
Kiên Định
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
<1%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
>99%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
30%
Nện Khiên
70%
Kiểm Soát Điều Kiện
2%
Ngọn Gió Thứ Hai
15%
Giáp Cốt
82%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
21%
Kiên Cường
72%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
7%
Vị Máu
33%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
62%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
13%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
74%
Thợ Săn Tối Thượng
10%
10%
76%
14%
68%
17%
15%
0%
93%
6%
49%
76
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Renata Glasc runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Renata Glasc.
Đặc quyền Then chốt
Hộ Vệ
94%
4%
2%
Rune Path Trend
Hộ Vệ
Áp Đảo
12.22
52%
Hộ Vệ
Áp Đảo
12.21
59%
Hộ Vệ
12.20
49%