Bảng Ngọc Renata Glasc
S
Sup

Bảng Ngọc Renata Glasc

Cấp Vốn
Bắt Tay
Q
Cứu Cánh
W
Hỏa Lực Yểm Trợ
E
Hợp Chất Điên Loạn
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
108/78
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
18%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Renata Glasc Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
3%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
25%
Nện Khiên
72%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
36%
Giáp Cốt
62%
Lan Tràn
5%
Tiếp Sức
43%
Kiên Cường
52%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
7%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
2%
Giao Hàng Bánh Quy
92%
Thấu Thị Vũ Trụ
48%
Vận Tốc Tiếp Cận
2%
Thuốc Thời Gian
49%
Offense
9%
Offense
86%
Offense
3%
Offense
66%
Flex
23%
Flex
15%
Defense
7%
Flex
84%
Flex
6%
69%
296