Bảng Ngọc Poppy
D
Jungle

Bảng Ngọc Poppy

Sứ Giả Thép
Búa Chấn Động
Q
Không Thể Lay Chuyển
W
Xung Phong
E
Sứ Giả Phán Quyết
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
5/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Poppy runes

Poppy Tăng Tốc Pha

Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
Pháp Thuật
Tăng Tốc Pha
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
100%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
4%
Mau Lẹ
96%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
100%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
99%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
3%
97%
0%
99%
<1%
0%
0%
91%
9%
79%
70
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Poppy runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Poppy.
Đặc quyền Then chốt
Tăng Tốc Pha
86%
14%
Rune Path Trend
Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
12.22
60%
Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
12.21
72%
Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
12.20
100%