Bảng Ngọc Poppy
C
Top

Bảng Ngọc Poppy

Sứ Giả Thép
Búa Chấn Động
Q
Không Thể Lay Chuyển
W
Xung Phong
E
Sứ Giả Phán Quyết
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Poppy Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
65%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
35%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
9%
Giáp Cốt
91%
Lan Tràn
79%
Tiếp Sức
7%
Kiên Cường
14%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
49%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
5%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
47%
Offense
98%
Offense
2%
Offense
0%
Offense
93%
Flex
5%
Flex
2%
Defense
0%
Flex
98%
Flex
2%
90%
10