Bảng Ngọc Ahri
B
Mid

Bảng Ngọc Ahri

Hút Hồn
Quả Cầu Ma Thuật
Q
Lửa Hồ Ly
W
Hôn Gió
E
Phi Hồ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
17/14
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Ahri runes

Ahri Sốc Điện

Sốc Điện
Pháp Thuật
Sốc Điện
Pháp Thuật
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
100%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
25%
Poro Cảnh Giới
17%
Thu Thập Nhãn Cầu
58%
Thợ Săn Kho Báu
6%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
94%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
61%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
<1%
Thiêu Rụi
39%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
<1%
<1%
>99%
0%
>99%
0%
<1%
<1%
33%
66%
36%
48
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Ahri runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Ahri.
Đặc quyền Then chốt
Sốc Điện
58%
18%
12%
Rune Path Trend
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.22
32%
Sốc Điện
12.21
38%
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.20
48%