Bảng Ngọc Ahri
S
Mid

Bảng Ngọc Ahri

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
115/88
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Ahri runes

Ahri
...

...
...
<1%
99%
0%
>99%
<1%
0%
6%
32%
64%
25%
173
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Ahri runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Ahri.
Đặc quyền Then chốt
72%
12%
10%
Rune Path Trend
13.11
26%
13.10
32%
13.9
31%