Bảng Ngọc Rengar
B
Jungle

Bảng Ngọc Rengar

Q
W
E
R
Sát Thủ
Sát Thủ
38/36
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
48%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Rengar runes

Rengar
...

...
...
5%
95%
0%
100%
0%
0%
35%
60%
5%
54%
123
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Rengar runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Rengar.
Đặc quyền Then chốt
54%
37%
5%
Rune Path Trend
13.10
58%
13.9
78%
13.8
75%