Bảng Ngọc Rengar
C
Top

Bảng Ngọc Rengar

Thú Săn Mồi Lẩn Khuất
Tàn Ác
Q
Tiếng Gầm Chiến Trận
W
Cú Ném Bola
E
Khao Khát Săn Mồi
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Rengar Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
100%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
100%
Lan Tràn
100%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
92%
6