Bảng Ngọc Rengar
B
Jungle

Bảng Ngọc Rengar

Thú Săn Mồi Lẩn Khuất
Tàn Ác
Q
Tiếng Gầm Chiến Trận
W
Cú Ném Bola
E
Khao Khát Săn Mồi
R
Sát Thủ
Sát Thủ
6/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
18%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Rengar runes

Rengar Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
Sốc Điện
Cảm Hứng
Áp Đảo
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
100%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
94%
Mắt Thây Ma
1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
47%
Thợ Săn Kho Báu
53%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
3%
Thợ Săn Tối Thượng
2%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
73%
27%
46%
31
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Rengar runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Rengar.
Đặc quyền Then chốt
Đòn Phủ Đầu
46%
Sốc Điện
22%
23%
Rune Path Trend
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.22
47%
Sốc Điện
Cảm Hứng
12.21
36%
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.20
50%