Bảng Ngọc Ezreal
S
Adc

Bảng Ngọc Ezreal

Pháp Lực Gia Tăng
Phát Bắn Thần Bí
Q
Tinh Hoa Tuôn Chảy
W
Dịch Chuyển Cổ Học
E
Cung Ánh Sáng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
78/90
Thắng/Thua
5%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Ezreal Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
68%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
4%
Chinh Phục
28%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
>99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
2%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
98%
Nhát Chém Ân Huệ
72%
Đốn Hạ
26%
Chốt Chặn Cuối Cùng
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
59%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
41%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
3%
Offense
97%
Offense
<1%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
92%
Flex
7%
51%
293