Bảng Ngọc Ezreal
S
Adc

Bảng Ngọc Ezreal

Pháp Lực Gia Tăng
Phát Bắn Thần Bí
Q
Tinh Hoa Tuôn Chảy
W
Dịch Chuyển Cổ Học
E
Cung Ánh Sáng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
176/168
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Ezreal Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
4%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
96%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
<1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
>99%
Nhát Chém Ân Huệ
53%
Đốn Hạ
44%
Chốt Chặn Cuối Cùng
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
27%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
99%
Thấu Thị Vũ Trụ
73%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
6%
Offense
94%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
86%
Flex
16%
65%
524