Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Ezreal
B
Adc

Bảng Ngọc Ezreal

Pháp Lực Gia Tăng
Phát Bắn Thần Bí
Q
Tinh Hoa Tuôn Chảy
W
Dịch Chuyển Cổ Học
E
Cung Ánh Sáng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
53/47
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Ezreal Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
5%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
94%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
2%
Hiện Diện Trí Tuệ
98%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
3%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
96%
Nhát Chém Ân Huệ
53%
Đốn Hạ
43%
Chốt Chặn Cuối Cùng
4%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
33%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
70%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
10%
Offense
93%
Offense
<1%
Offense
96%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
86%
Flex
13%
53%
180