Bảng Ngọc Teemo
C
Top

Bảng Ngọc Teemo

Chiến Tranh Du Kích
Phi Tiêu Mù
Q
Chạy Lẹ
W
Bắn Độc
E
Bẫy Độc
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Teemo Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
5%
Hiện Diện Trí Tuệ
95%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
95%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
5%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
9%
Vị Máu
91%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
50%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
50%
Offense
45%
Offense
55%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
55%
Flex
45%
88%
7