Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Teemo
B
Top

Bảng Ngọc Teemo

Chiến Tranh Du Kích
Phi Tiêu Mù
Q
Chạy Lẹ
W
Bắn Độc
E
Bẫy Độc
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Teemo Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
23%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
77%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
23%
Hiện Diện Trí Tuệ
77%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
92%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
8%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
8%
Vị Máu
92%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
8%
Flex
92%
Flex
0%
42%
4