Bảng Ngọc Teemo
C
Top

Bảng Ngọc Teemo

Chiến Tranh Du Kích
Phi Tiêu Mù
Q
Chạy Lẹ
W
Bắn Độc
E
Bẫy Độc
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Teemo Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
9%
Hiện Diện Trí Tuệ
91%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
7%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
93%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
86%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
100%
Lan Tràn
9%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
5%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
2%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
71%
Flex
27%
57%
12