Bảng Ngọc Teemo
B
Top

Bảng Ngọc Teemo

Chiến Tranh Du Kích
Phi Tiêu Mù
Q
Chạy Lẹ
W
Bắn Độc
E
Bẫy Độc
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Teemo runes

Teemo Sẵn Sàng Tấn Công

Sẵn Sàng Tấn Công
Kiên Định
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
73%
Hiện Diện Trí Tuệ
27%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
55%
Đốn Hạ
5%
Chốt Chặn Cuối Cùng
41%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
27%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
50%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
50%
Lan Tràn
73%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
0%
0%
100%
0%
50%
50%
0%
5%
95%
0%
54%
6
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Teemo runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Teemo.
Đặc quyền Then chốt
Sẵn Sàng Tấn Công
90%
Bước Chân Thần Tốc
7%
Nhịp Độ Chết Người
2%
Rune Path Trend
Sẵn Sàng Tấn Công
12.22
50%
Sẵn Sàng Tấn Công
12.21
50%
Bước Chân Thần Tốc
12.20
67%