Bảng Ngọc Quinn
D
Top

Bảng Ngọc Quinn

Chim Săn Mồi
Không Kích
Q
Ưng Nhãn
W
Đột Kích
E
Đi Qua Đồn Địch
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Quinn Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
93%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
7%
Hồi Máu Vượt Trội
54%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
46%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
36%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
64%
Nhát Chém Ân Huệ
39%
Đốn Hạ
61%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
96%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
4%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
96%
Flex
0%
68%
8