Bảng Ngọc Quinn
B
Top

Bảng Ngọc Quinn

Chim Săn Mồi
Không Kích
Q
Ưng Nhãn
W
Đột Kích
E
Đi Qua Đồn Địch
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Quinn Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
20%
Hiện Diện Trí Tuệ
80%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
20%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
80%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
40%
Chốt Chặn Cuối Cùng
60%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
40%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
60%
Lan Tràn
80%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
20%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
40%
Flex
60%
Flex
0%
38%
2