Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Quinn
B
Top

Bảng Ngọc Quinn

Chim Săn Mồi
Không Kích
Q
Ưng Nhãn
W
Đột Kích
E
Đi Qua Đồn Địch
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Quinn Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
39%
Đắc Thắng
30%
Hiện Diện Trí Tuệ
30%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
24%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
76%
Nhát Chém Ân Huệ
39%
Đốn Hạ
55%
Chốt Chặn Cuối Cùng
6%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
70%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
30%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
70%
10