Bảng Ngọc Morgana
A
Sup

Bảng Ngọc Morgana

Lực Hút Tâm Linh
Khóa Bóng Tối
Q
Vùng Đất Chết
W
Khiên Đen
E
Trói Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
6/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Morgana Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
98%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
9%
Ngọn Gió Thứ Hai
11%
Giáp Cốt
79%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
65%
Kiên Cường
34%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
9%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
58%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
35%
Thấu Thị Vũ Trụ
76%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
21%
Offense
64%
Offense
11%
Offense
24%
Offense
89%
Flex
<1%
Flex
10%
Defense
0%
Flex
>99%
Flex
<1%
51%
20