Bảng Ngọc Morgana
A
Sup

Bảng Ngọc Morgana

Lực Hút Tâm Linh
Khóa Bóng Tối
Q
Vùng Đất Chết
W
Khiên Đen
E
Trói Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Morgana runes

Morgana Thiên Thạch Bí Ẩn

Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
35%
Thiên Thạch Bí Ẩn
65%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
3%
Dải Băng Năng Lượng
80%
Áo Choàng Mây
17%
Thăng Tiến Sức Mạnh
75%
Mau Lẹ
1%
Tập Trung Tuyệt Đối
24%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
1%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
47%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
90%
Thấu Thị Vũ Trụ
56%
Vận Tốc Tiếp Cận
1%
Thuốc Thời Gian
1%
88%
2%
10%
96%
4%
0%
6%
90%
4%
76%
18
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Morgana runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Morgana.
Đặc quyền Then chốt
Thiên Thạch Bí Ẩn
50%
Triệu Hồi Aery
28%
10%
Rune Path Trend
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.22
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.21
63%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.20
65%