Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Morgana
A
Sup

Bảng Ngọc Morgana

Lực Hút Tâm Linh
Khóa Bóng Tối
Q
Vùng Đất Chết
W
Khiên Đen
E
Trói Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
9/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Morgana Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
19%
Thiên Thạch Bí Ẩn
81%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
90%
Áo Choàng Mây
9%
Thăng Tiến Sức Mạnh
90%
Mau Lẹ
<1%
Tập Trung Tuyệt Đối
9%
Thiêu Rụi
87%
Thủy Thượng Phiêu
4%
Cuồng Phong Tích Tụ
9%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
22%
Thời Điểm Hoàn Hảo
59%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
85%
Thấu Thị Vũ Trụ
24%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
9%
Offense
89%
Offense
<1%
Offense
11%
Offense
97%
Flex
2%
Flex
<1%
Defense
2%
Flex
91%
Flex
7%
68%
31