Bảng Ngọc Morgana
B
Sup

Bảng Ngọc Morgana

Lực Hút Tâm Linh
Khóa Bóng Tối
Q
Vùng Đất Chết
W
Khiên Đen
E
Trói Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Morgana Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
46%
Thiên Thạch Bí Ẩn
54%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
45%
Áo Choàng Mây
55%
Thăng Tiến Sức Mạnh
61%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
39%
Thiêu Rụi
98%
Thủy Thượng Phiêu
2%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
89%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
57%
Thấu Thị Vũ Trụ
54%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
80%
Offense
2%
Offense
18%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
96%
Flex
4%
62%
15